Vertrouwenspersoon

Indien je de mening bent toegedaan dat je slachtoffer bent van ongewenst gedrag en of als je vermoedt dat iemand anders in de badmintonclub slachtoffer is van ongewenst gedrag, kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon (Hanneke Karpenko, vertrouwenspersoon@tfs57.nl).