Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs

Op 11 mei 2004 is Monique van Leeuwen overleden en omdat we als club haar niet willen vergeten, is ter herinnering aan haar een aanmoedigingsprijs ingesteld voor de jeugdleden.

Teksten over Monique

Elk jeugdlid kan in aanmerking komen voor de Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs, als

 • beloning voor badmintonprestaties,
 • als doekje voor het bloeden om teleurstellingen te verwerken,
 • als een stimulans om te blijven oefenen
 • of als een prikkel om sportief met anderen om te gaan.

Monique van Leeuwen

* 18-06-1975 – † 11-05-2004
Lid van 01-09-1984 tot 11-05-2004
‘k Vraag me af, nu ik weer alles
overvol in bloei zie staan,
“maak ik nou zo’n lange aanloop
om alléén maar… dood te gaan?”

Wenske

De wisseltrofee bestaat uit een sculptuur “Wenske”, met in haar hand een sterretje. Als we er nu vanuit gaan dat dit sterretje Monique is, dan is ook meteen duidelijk dat er een verbinding is tussen het beeldje en diegene die het een jaar lang in bezit mag houden én Monique.

Speciaal voor jeugdleden

Met alle respect voor de andere leden van de club, zonder de anderen ook maar iets tekort te willen doen, lag nadrukkelijk het hart van Monique bij de kleintjes binnen de vereniging en daarom is deze aanmoedigingsprijs ingesteld voor iemand uit de jeugdafdeling.

Ontvangers per jaar

 • 2019 – Ay Lie en Jun Wen Tjioe
 • 2018 – Tamika Sneijder en Arco de Boer
 • 2017 – Devy Heskens
 • 2016 – Jeffry Schouteren
 • 2015 – Nikki Lancel
 • 2014 – Emilie Buuron
 • 2013 – Patrick Kuhnen
 • 2012 – Thomas Thijssen
 • 2011 – Giovanny Wittenbol
 • 2010 – Niek van der Sanden
 • 2009 – Madelon en Veerle van Driel
 • 2008 – Kees Reusen
 • 2007 – Marcel Malee
 • 2006 – Patrick Looij
 • 2005 – Lindsay van den Boom

2019 – Ay Lie en Jun Wen Tjioe

Allebei zijn ze lid vanaf het najaar 2018, dus nog niet zo lang en zij en hun ouders kunnen Monique zeker niet gekend hebben, maar hun trainers Jeffrey, Natasja en Astrid kunnen hen nog wel alles vertellen over Monique, als speelster, trainster en als verenigingsmens.

Wij volgen als bestuur het advies graag op en daarom gaat de aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen dit jaar naar Ay Lie Tjioe en Jun Wen Tjioe, neefje en nichtje van elkaar. Dat betekent dat jullie wel iets moeten afspreken over waar en wanneer Wenske ergens mag zijn.

 • Ay Lie is lid vanaf eind september 2018 en Jun Wen vanaf eind november 2018.
 • Zij krijgen de prijs vooral omdat zij, zo jong al – in de geest van Monique – heel erg actief, leergierig en enthousiast zijn.
 • Bijna altijd zijn ze aanwezig bij de trainingen en hun enthousiasme straalt er vanaf.
 • Fijn is het ook dat hun gezin zo betrokken is geraakt bij onze club; dat stimuleert ook hun ontwikkeling.
 • Wij zien Ay Lie en Jun Wen natuurlijk graag als toppers opbloeien, maar het allerbelangrijkste is dat zij dit plezier blijven houden in onze geliefde sport.

“Daarom hebben wij, Lonny, Petra en Martien besloten om de Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs uit te laten reiken aan Ay Lie en Jun Wen mag een jaar lang bij hen op de kamer staan. Op de website van de club staan al jullie voorgangers vermeld.”

2018 – Tamika Sneijder en Arco de Boer

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien willen we voor dit jaar, de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, overhandigen aan een tweetal jeugdleden. De een is lid vanaf eind 2015 en de andere vanaf eind 2016 en zij kunnen Monique zeker niet gekend hebben, maar hun trainers Jeffrey, Natasja en Astrid kunnen hen nog wel alles vertellen over Monique, als speelster, trainster en als verenigingsmens.

Wij volgen als bestuur het advies graag op en daarom gaat de aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen dit jaar naar Tamika Sneijder en Arco de Boer; dat betekent dat jullie wel iets moeten afspreken over waar en wanneer Wenske ergens mag zijn.

 • Tamika is lid vanaf eind 2016 en Arco vanaf eind 2015.
 • Zij krijgen de prijs vooral omdat zij – in de geest van Monique als sociaal mens – altijd klaar staan om deel te nemen aan de activiteiten van de jeugdcommissie.
 • Altijd bereid zijn om bij de trainingen te assisteren en er geen probleem mee hebben om met de “jonkies” te spelen en hen te helpen.
 • In hun gedrag, hun deelname aan trainingen en activiteiten mogen zij een voorbeeld zijn voor de andere jeugdleden.
 • Wij zien Tamika en Arco graag als toppers opbloeien, maar het allerbelangrijkste is dat zij dit plezier blijven houden in onze geliefde sport.

“Daarom hebben wij, Lonny, Petra en Martien besloten om de Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs uit te laten reiken aan Tamika Sneijder en Arco de Boer en Wenske mag een jaar lang bij hen op de kamer staan. Op de website van de club staan al jullie voorgangers vermeld.”

2017 – Devy Heskens

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien willen we voor dit jaar, de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, overhandigen aan een jongeman, die sinds april 2016 – nog niet zo lang dus – lid is van onze vereniging, die Monique zeker niet gekend kan hebben, maar zijn trainers kunnen hem nog wel alles vertellen over Monique, als speelster, trainster en als verenigingsmens.

Wij volgen als bestuur het advies graag op en daarom gaat de aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen dit jaar naar Devy Heskens.

 • Devy is lid vanaf april 2016.
 • Na een paar maanden ging hij al meteen competitie spelen en speelt nu ook weer enthousiast mee in de vervolg/opstapcompetitie.
 • Hij is altijd aanwezig tijdens trainingen en activiteiten, waarbij hij laat zien er veel plezier in te hebben; hij straalt dat gewoon uit.
 • Devy is zeer leergierig en hij komt er wel, zo is de verwachting.
 • Op 19 maart jl. waren de Bergse badmintonkampioenschappen en ook hiervoor had Devy (als enige trouwens, zo graag wil hij) ingeschreven; hij kon daarom niet meedoen, maar was er wel om te kijken, aan te moedigen en ging zelfs tussen de wedstrijden nog de baan op met een van zijn trainers.
 • Wij zien in Devy graag een topper opbloeien, maar het allerbelangrijkste is dat hij dit plezier blijft houden in onze geliefde sport.

2016 – Jeffry Schouteren

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien willen wij voor dit jaar, afwijken van de genoemde afspraken om alleen een jeugdlid voor de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, in aanmerking te laten komen.

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar, de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs” overhandigen aan een jongeman, die sinds december 1998 lid is van de vereniging, en 9 jaar daarvan was hij nog jeugdlid, maar daarna is hij al die jaren – sinds hij senior lid is –actief bij de jeugdafdeling betrokken. Ook hij heeft nog trainingen gevolgd bij Monique, voordat zij plots overleed.
Hij is iemand die alles uit zijn mogelijkheden heeft gehaald, op school, bij het actief wedstrijdspeler zijn, maar ook als badmintontrainer.

We hebben het over Jeffrey Schouteren, die voorgedragen wordt door Lonny, Petra en Martien voor de aanmoedigingsprijs. Zij willen hem bemoedigen om betrokken te blijven met zo’n inzet bij onze jeugdafdeling; daar is hij onmisbaar.

Wij volgen als bestuur het advies graag op en daarom gaat de aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen dit jaar naar Jeffry Schouteren.

 • Jeffry is lid vanaf 1 december 1998.
 • Hij heeft alle jeugdteams doorlopen en speelt ook al weer een groot aantal jaren bij de hogere seniorenteams.
 • Hij heeft inmiddels zijn trainersopleiding gehaald en verzorgt al jarenlang de jeugdtrainingen, maar
 • daarnaast is hij ook lid en aanjager, ondersteuner van de jeugdcommissie,
 • hij organiseert mee de clubkampioenschappen voor de jeugd, clinics met team 1 voor de jeugd en ga zo maar door,
 • Jeffrey is een belangrijke kurk waar onze jeugdafdeling op drijft.

2015 – Nikki Lancel

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar, de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, overhandigen aan een jongedame, die sinds september 2014 – nog niet zo lang dus – lid is van onze vereniging, die Monique zeker niet gekend kan hebben, maar haar moeder wel en die kan dus alles vertellen over Monique.

Deze jongedame zou zeker bij de trainingen alle aandacht van Monique hebben gekregen, zoals ze dat nu ook krijgt van Marcel en Jeffrey, juist omdat het zo’n ongelooflijke stuiterbal is, wel lief en innemend, maar nauwelijks stil te krijgen. Een dame om in te investeren.

De aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen gaat dit jaar naar Nikki Lancel.

 • Nikki is pas lid sinds september 2014,
 • vanaf het moment dat we verhuisd zijn naar ons nieuwe onderkomen De Karmel,
 • ze is meteen het jongste lid van de club en via haar willen we natuurlijk ook
 • de jeugdcommissie “aanmoedigen” om via de allerjongsten, zoals Nikki, een nieuwe basis te gaan leggen voor de toekomst van onze vereniging.
 • Wij zien in Nikki graag een topper opbloeien, maar het allerbelangrijkste is dat ze veel plezier blijft houden in onze sport.

Daarom hebben wij, Lonny, Petra en Martien besloten om de “Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs” uit te laten reiken aan Nikki Lancel en Wenske mag een jaar lang bij haar op de kamer staan.

2014 – Emilie Buuron

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien willen wij voor dit jaar, eenmalig, van de genoemde afspraken afwijken om alleen een jeugdlid voor de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, in aanmerking te laten komen.

Voor deze keer willen we de aanmoedigingsprijs een waarderingsprijs noemen en hem overhandigen aan een volwassene, die al sinds mensenheugenis het vuur uit de sloffen heeft gelopen en nog loopt voor de jeugdafdeling van The Flying Shuttle ‘57. Of het nu ging om leiding te geven aan de jeugdcommissie, over het organiseren van de minirecreatie competitie en het begeleiden van de teampjes hierbij, de grote clubactie, het poetsen van de bekers voor de jeugd, het werven van ouders als teamleider, het vervullen van de functie van zaalwacht, het corrigerend optreden als dat nodig is, het schrijven van stukjes voor het clubblad, het vertegenwoordigen van de jeugdbelangen in het bestuur; nooit werd vergeefs een beroep gedaan op haar.

Slechts eventjes heeft ze in al die jaren verstek moeten laten gaan, maar nadat zij hersteld was van haar zware ongeluk heeft ze even gedreven de draad weer opgepakt, want de jeugdafdeling ging en gaat haar aan het hart. De aanmoedigingsprijs / waarderingsprijs Monique van Leeuwen gaat dit jaar op voorstel van Martien, Lonny en Petra naar Emilie Buuron en als voorzitter van The Flying Shuttle ’57 sluit ik me van harte aan bij deze aanbeveling.

Emilie, gefeliciteerd.

2013 – Patrick Kuhnen

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar, de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, overhandigen aan een jongeman, die sinds 1 oktober 2009 lid is van onze vereniging, die Monique niet meer heeft gekend, maar mogelijk heeft hij al wel via zijn vader en oom en opa en oma over Monique heeft horen praten; zij kennen allemaal Monique nog als actief speelster.

Deze jongeman zou precies zeker bij de trainingen alle aandacht van Monique hebben gekregen, juist omdat hij niet altijd gemakkelijk is om fanatiek mee te doen (en juist voor hen wilde Monique er altijd zijn) en daardoor veel aandacht vraagt, zo weet ook Martien nog uit eigen ervaring als zijn trainer.

De aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen gaat dit jaar naar Patrick Kuhnen:

 • Patrick is lid van de vereniging vanaf 1 oktober 2009.
 • Hij ontwikkelt zich geleidelijk aan tot een leuke badmintonspeler, is niet het grootste talent, maar hij komt er wel; tijdens de wedstrijden toont hij een enorme inzet en fanatisme en is voortdurend een echte spring in het veld. Heeft een heel vat aan energie, misschien wel twee…
 • Bij de juiste aanpak kun je geen voorbeeldiger pupil hebben, hij vraagt daarbij wel heel veel aandacht, maar dat geef je hem graag.
 • De prijs is bedoeld om Patrick een steuntje in de rug te geven als badmintonner en als aardig “menneke”, die nog aan het begin van een zoektocht staat in zijn leven.
 • Daarom hebben wij, Lonny, Petra en Martien besloten om de ‘Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs” uit te laten reiken aan Patrick Kuhnen en Wenske mag een jaar lang bij hem op de kamer staan

2012 – Thomas Thijssen

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar, de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, overhandigen aan een jongeman, sinds kort 10 jaar lid van onze vereniging, die nog de eerste badmintonbeginselen heeft aangereikt gekregen van Monique en die gezien zijn sportieve aspiraties nu nog door haar zeer gewaardeerd zou worden. De aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen gaat dit jaar naar Thomas Thijssen:

 • Thomas is lid van de vereniging vanaf 1 september 2002 en heeft in de achterliggende jaren, tussen zijn blessures door toch een gestage groei als badmintonner laten zien, met in een aantal slagen ook een beetje ‘showwy’ uitvoering.
 • Al jarenlang kunnen de pupillentrainers van de vrijdagavond steevast rekenen op Thomas als assistent en het is geweldig dat zij hem ook daardoor het extra duwtje hebben kunnen geven om zijn toekomst te gaan zoeken in het begeleiden van badmintonners als trainer en op iets langere termijn in het sportonderwijs aan de slag wil.
 • Hij moet zich jammer genoeg regelmatig en ook steeds gedurende langere tijd afzijdig houden van actief sporten, omdat er weer eens een blessure opspeelt.
 • De prijs is bedoeld om Thomas te bemoedigen om te blijven werken aan zijn fysieke herstel, want daar hangt én de persoonlijke badmintoncarrière vanaf, maar mogelijk ook wel de toekomst in het begeleiden van sportende kinderen.
 • Daarom hebben wij, Lonny, Petra en Martien besloten om de “Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs” uit te laten reiken aan Thomas Thijssen en daarom mag Wenske een jaar lang bij hem op de kamer staan.

2011 – Giovanny Wittenbol

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar, de “Monique van Leeuwen aanmoedigingsprijs”, overhandigen aan een jongeman, sinds een paar jaar lid van onze vereniging, die Monique niet heeft gekend, maar die bij Monique wel midden in “het pulleke” zou vallen. Monique die niet alleen belang hechtte aan talent en prestaties, maar die zeker ook plezier en attentie voor elkaar in onze sport en ook een plezierig leven buiten de sport belangrijk vond. De aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen gaat dit jaar naar Giovanny Wittenbol:

 • Giovanny is lid van de vereniging vanaf 1 februari 2009 en al meteen bij de eerste de beste clubkampioenschappen wist hij alles te winnen wat er te winnen was.
 • Hij speelt hele goede wedstrijden en bekijkt het spelletje goed; alleen die vreemde pirouette bij de backhand, daar moet hij nog veel aan werken.
 • Giovanny kan intussen al een heel dik boek schrijven over zijn nog maar korte leventje, samen met zijn opa en oma, en wij hopen dat hij daar ook een paar hele leuke hoofdstukken over onze vereniging The Flying Shuttle ’57 in kan schrijven.
 • Om Giovanny een extra stimulans te geven om zijn eigen plekkie te verwerven en om daarbij actief bij onze vereniging te blijven, hebben Lonny, Petra en Martien besloten om de “Monique van Leeuwen Aanmoedigingsprijs” uit te laten reiken aan Giovanny Wittenbol en daarom mag Wenske een jaar lang bij hem op de kamer staan.

2010 – Niek van der Sanden

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar de aanmoedigingsprijs overhandigen aan een jongeman, nog niet eens een jaartje lid van onze vereniging, maar al wel vanaf het eerste moment een verenigingslid, dat bij Monique, met haar oog voor talent, helemaal in de smaak zal vallen. De aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen gaat dit jaar naar Niek van der Sanden:

 • Niek is lid van de vereniging vanaf 1 september 2009 en volgens de verhalen, die hem vooruitsnelden vanuit Roosendaal, heeft hij gewoon met ‘kijken naar badminton’ al veel geleerd.
 • Met wat voor een gemak raakte hij vanaf de eerste trainingen en tijdens zijn eerste  competitiewedstrijden de shuttle en met wat voor een slagvaardigheid en beweeglijkheid, om je vingers aan af te likken.
 • Heeft hij toch niet stiekem getraind in Roosendaal? Zou het hem echt zijn ‘aan komen waaien’ of heeft hij het van zijn pa en ma of  broer Jouri? Het hele gezin, allemaal, vanaf de eerste minuut, echte en actieve The Flying Shuttle ’57 leden.
 • We hebben zeer hoge verwachtingen van Niek, een talent waar de club nog veel van mag verwachten, maar vooral hopen wij dat hij met heel veel plezier blijft sporten, dat hij de badmintonsport een goed plekkie in zijn leven zal kunnen blijven geven, dan komt het zeker goed met Niek.

2009 – Madelon en Veerle van Driel

We overhandigen dit jaar de aanmoedigingsprijs aan een tweetal, hoe anders dan in voorgaande jaren, maar helemaal in de geest van verenigingslid pur sang ‘Monique’. Een jong tweetal, dat altijd voorop staat als de jeugdcommissie of The Flying Youth activiteiten organiseert. Hoe schuchter soms ook, ze geven acte de presence en dit jaar hebben ze met zijn tweetjes bijna de helft van de loten voor de grote clubactie verkocht. De aanmoedigingsprijs Monique van Leeuwen gaat dit jaar naar Madelon en Veerle van Driel:

 • Madelon is lid van de vereniging vanaf eind 2005 en Veerle vanaf begin 2008.
 • Beiden staan dus nog maar aan het begin van een hopelijk lange badmintoncarriere en natuurlijk dan bij onze club.
 • Met nu al zo’n staat van dienst als ondersteuners van de jeugdcommissie en deelnemers aan jeugdweekeinde, de familie toernooitjes, de MRK, de nieuwjaarsborrels en Madelon die al haar eerste echte competitieseizoen meedeed, dan moet het goed komen met de meiden.
 • Natuurlijk straalt deze eer ook af op hun ouders Annemarie en David, beiden – de een bij ons en de ander bij de tafeltennisvereniging – enthousiaste verenigingsmensen.

2008 – Kees Reusen

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar de aanmoedigingsprijs overhandigen aan iemand die nog maar net 4 jaar lid is van de vereniging, maar eigenlijk al niet meer weg te denken, die zich nu al onmisbaar heeft gemaakt. Hij – dus het is, voor het derde jaar achter elkaar een hij – heeft ook nog net, nadat hij lid werd in maart 2004, van Monique een aantal duidelijke leerpunten meegekregen: “Een ongepolijste speler, die zo graag wil; was hij maar eerder gekomen; nu is het misschien wel te laat en krijgen we dat rennen en vliegen er niet meer uit”, vertelde Monique aan de bar, nippend aan de thee.

2007 – Marcel Malee

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar deze wisseltrofee overhandigen aan iemand die al weer zeven jaar als jeugdlid binnen de banen komt. Hij – dus het is opnieuw een hij – heeft ook van Monique de nodige stevige prikkels meegekregen: “Als hij nou eens wat minder lui was in het veld; hij weet niet half hoe goed hij kan worden; hij slaat zo verrekte gemakkelijk, maar hij doet zo maar wat”, vertelde Monique dan, na weer een training om moe van te worden.

2006 – Patrick Looij

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik voor dit jaar deze wisseltrofee overhandigen aan iemand die al weer even als jeugdlid binnen de banen komt, die een tijdje in het buitenland is geweest, maar ook met heel veel enthousiasme is teruggekeerd, die ook van Monique de nodige prikkels heeft gekregen. ’t Is alleen jammer dat hij zo klein blijft”, zei Monique dan, “want als er een is die nu al, zo jong, tactisch en bekeken wil spelen, dan is hij het wel. Ik wil eigenlijk ook wel dat we hem een kans geven bij de kringtraining, ook al slaan ze hem misschien wel weg”, zo drong Monique bij Martien aan op selectie.

2005 – Lindsay van den Boom

Op voorstel van Lonny, Petra en Martien wil ik nu deze wisseltrofee overhandigen aan iemand die al weer even als jeugdlid binnen de banen komt, die ook van Monique de nodige prikkels heeft gekregen. Jammer genoeg wordt ze af en toe door lichamelijke ongemakken tegen gehouden in de drang om snel door te groeien naar de hogere teams. Weet dat fanatiek zijn goed is, maar weet ook dat je naar je lichaam moet luisteren, naar wijze raad van mensen om je heen, ook al ben je misschien wel een echte puber; zorg goed voor jezelf en vind je eigen plaats daarin.

Teksten over Monique

Hoe kan dat nou?
Vandaag word je 35 jaar
Monique blijft genoemd worden
Vier jaar alweer…
Drie lange jaren…
Twee hele lange jaren…
Ergens bijhoren is een must
Rouwadvertentie Familie Van Leeuwen
Rouwadvertentie TFS’57
Gedenkplaats Monique
Afscheid van Monique
Ter herinnering aan Monique
Van de voorzitter
TFS’57: BEDANKT!

Bovenstaande teksten zijn in PDF-formaat.