Lidmaatschap

Leuk dat je interesse hebt in een lidmaatschap bij badmintonclub The Flying Shuttle ’57! Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel verenigingsjaar: dit loopt van 1 oktober in het ene jaar tot en met 30 september in het volgende jaar.

Door het ondertekenen door het lid (of door de ouders / verzorgers van het lid) van het inschrijfformulier bevestigt het lid dat het bekend is met en akkoord is met de bepaling dat deelnemen aan verenigingsactiviteiten voor eigen risico is.

Nieuwe leden krijgen een zogeheten proefperiode van twee maanden. Het proeflidmaatschap voor nieuwe leden duurt twee aaneengesloten maanden en kost slechts €15 (of €8 voor Sport Overdag). Blijf je vervolgens als lid, dan ben je gehouden aan de statutair geregelde lidmaatschapsperiode.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat: Visarend 19, 4617 KB Bergen op Zoom. Per e-mail mag ook, naar secretaris@tfs57.nl. Opzeggingen naar ándere adressen of via het contactformulier worden NIET in behandeling genomen.

Spelen via een strippenkaart

De club heeft verschillende strippenkaarten beschikbaar waarmee niet-leden en leden kunnen vrijspelen en bijvoorbeeld meetrainen in andere trainingsgroepen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij bestuursleden.