Gedragscode

Binnen badmintonclub The Flying Shuttle ’57 heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact. Om deze positieve sportsfeer vast te houden is een gedragscode ontwikkeld.

De algemene gedragscode geldt voor iedereen die The Flying Shuttle ’57 bezoekt en/of vertegenwoordigt. Daarnaast zijn meer specifieke gedragscodes voor spelers, trainers/coaches en ouders/verzorgers opgesteld om ons sportklimaat binnen de vereniging te ondersteunen.

Algemene gedragscode

 • Respecteer de regels van de badmintonsport.
 • Respecteer de medespelers en de tegenstanders en behandel iedereen gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld bij het badminton.
 • Sta samen voor een eerlijke sport.
 • Hou je aan de regels van de sporthal, laat geen troep achter op de tribunes en help samen waar dat nodig is.

Gedragscode voor spelers

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Intimideer je tegenstander niet door commentaar te leveren bij gewonnen of verloren punten.
 • Eerlijk en prettig samenspelen is belangrijk, speel zo goed mogelijk voor jezelf en je teamgenoten. Moedig je teamgenoten aan en geef ze zo nodig aanwijzingen.
 • Onbehoorlijke taalgebruik of agressieve woorden en gebaren worden niet getolereerd.
 • Dit werkt in je eigen nadeel en bevordert ook je eigen spel niet. Je wordt hierop op een rustige manier aangesproken door medespelers, trainer/coach of ouder/verzorger.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand, bedank hem voor het spelen of feliciteer je tegenstander bij verlies.
 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander.
 • Onsportiviteit van de tegenstander(s) is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs je medespelers op onnodig of onplezierig gedrag.
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!